Marián Kaleta +420 721 430 947
Navštivte nás i na Facebooku   

Českomoravský belgický kůň

Historie plemene

Populace českomoravského belgického koně se utvářela v Čechách a na Moravě ve specifických přírodních podmínkách v posledních cca 120 letech na bázi importů valonských (1880-1900), ardenských, ale hlavně belgických (1880-1930) hřebců a několika originálních belgických klisen.

Až do druhé poloviny 19. století byl na území ČR chován převážně teplokrevný kůň. V druhé polovině 19. století se v Čechách a na Moravě vznikla potřeba hospodářsky využitelnějších typů koní a v krátkém čase se rozšířilo využití koní pro těžké práce v zemědělství, lesnictví a dopravě. Bylo realizováno převodné křížení na chladnokrevné klisny domácí provenience a cíleným šlechtěním postupně vznikla populace, splňující parametry samostatného plemene. V této době počet chladnokrevných hřebců (296) používaných k plemenitbě převyšoval dokonce i počet teplokrevných hřebců (260). I. světová válka se negativně odrazila i v populaci chladnokrevných koní. Jejich stav se poté začal opět zvyšovat. V roce 1924 působilo v zemském chovu 467 chladnokrevných hřebců, z toho 402 belgiků, jejichž dovoz končí r. 1924.

Na Moravě byl chov chladnokrevných koní ovlivňován v období 1901-1920 čistokrevnými belgickými hřebci z hřebčína hraběte SeilernaAspanga v Lukově. Po jeho zániku byli hřebci nakoupeni do zemského chovu. V roce 1930 přidělilo MZe Státnímu hřebčinci v Tlumačově 9 dovezených originálních belgických klisen. Tímto krokem vznikl hřebčín chladnokrevných koní, který významnou měrou ovlivňoval jejich chov v celém státě. Mezi další významné chovy patřil hřebčín Netolice a rozmnožovací chovy v Nemochovicích, Násedlovicích, Vracově, později hlavně chov v JZD Moravské Budějovice. Do dnešních dnů se dochovaly čtyři hlavní linie hřebců. Nejvýznamnější a nejrozšířenější jsou linie založené plemeníky 426 Aglae (nar.1920 v Belgii) a 113 Successeur de Boneffe (nar. 1928 v Belgii). Další linie tvořili hřebci 51 Bayard de Heredia (narozen r. 1920 v Belgii) a 9 Marguis de Vraimont (nar. 1920). V Čechách byla založena další linie hřebce 428 Branibor (nar. 1922) a dalších pět vedlejších linií: 396 Bourgogne de Monti (nar. 1922), 50 Corale (nar. 1909), 26 Miroš (nar. 1923), Pildor (importován 1970) a 188 Rodgaj (importován 1985).

Českomoravský belgik

Došlo k tvorbě jednotného typu českomoravského belgika, přizpůsobeného daným životním podmínkám, který se liší od typů ostatních zahraničních belgických plemen chladnokrevných koní. Po roce 1990 byla populace chladnokrevných koní rozdělena na základě genových analýz do tří subpopulací (českomoravský belgický kůň-ČMB, norik-N a slezský norik-SN). Pro jednotlivá plemena byly vypracovány Řády plemenných knih. Nejkvalitnější části populací ČMB byla v roce 1999 zařazena do genetických zdrojů.

Českomoravský belgik se výrazně liší od typů ostatních zahraničních belgických plemen chladnokrevných koní. Je typově lehčí, bez přehnané robustnosti, velmi pohyblivý s výraznými chody a relativně ušlechtilý, výkonnostně velmi spolehlivý i v maximálním nároku na tažnou sílu. Je velmi dobře ovladatelný.

Má menší ušlechtilou hlavu s živým okem, kratší vysoko nasazený krk, dobře utvářenou lopatku, hluboký a prostorný hrudník. Kratší středotrupí s dobrou horní linií, kratší pevná bedra, mohutná, dlouhá, široká, skloněná a štěpená záď. Fundament suchý, kostnatý, klouby výrazné, spěnka kratší a pružná.

Převažující barvou je ryzák s bohatou světlou hřívou a ohonem s typickými rousy. Do genetického zdroje jsou zařazeni jedinci po důkladné analýze jejich původu.