Marián Kaleta +420 721 430 947
Navštivte nás i na Facebooku   

Texel a Romey march

Historie plemene Texel

Texel - je plemeno pocházející z Holandska. V Evropě je toto plemeno chováno ve dvou užitkových typech. Prvním z nich je holandský - menší tělesný rámec, výrazné osvalení a v užitkovém typu anglickém - vetšího tělesného rámce. Charakteristickým znakem tohoto plemene jsou krátké uši, pigmentovaný mulec, uši a jazyk. Plemeno je geneticky bezrohé. Plemeno je rané. Plemenice mají plodnost 120 -150 %, vysokou mléčnost a dobré mateřské chování. Plemeno se používá jak pro čistokrevnou plemenitbu, tak i pro produkci jatečných kříženců. Plemeno je náročné na kvalitní výživu a ustájení. Bahnice dosahují hmotnosti 70 -80 kg, berani 115 - 130 kg. Jehnice zapouštíme ve věku 7 - 8 měsíců při dosažení hmotnosti 45 - 50 kg. Přírůstek jehňat v odchovu a výkrmu do 350 g.

Masná užitkovost

Plemeno Texel si ve světě vysloužilo pověst plemene s nejvyšší kvalitou masa, nejlepším zastoupením vysoko oceňovaných partií jatečného trupu, nejnižším podílem vnitrosvalového tuku a tím také schopností být prodáváno po delší dobu než u jiných plemen při konstantní kvalitě. Na jatka mohou být jehňata dodávána ve vyšší ž. h. (45-50 kg). Za finální je považována jatečná kvalita ve věku 24 týdnů (168 dnů). Při hodnocení kvality masa spotřebitelé velmi oceňují, že maso je libové, křehké, při tepelné úpravě se jen velmi málo smršťuje a má delikátní chuť. Zpracovatelé masa oceňují, že Texel má vysoký podíl partií trupu, které jsou nejkvalitnější – kotleta, kýta, plec, hrudí, krkovička. Výtěžnost čistého masa se pohybuje v průměru kolem 60 %, podkožního tuku 23 % a kostí 17 %. Berani Texel jsou vhodní pro užitkové kříženi, protože vynikají vysokou dědičnosti, resp. schopností přenášet na potomstvo utváření těla, výbornou jatečnou kvalitu masa a nízký obsah vnitrosvalového tuku.

Druh masa (100g) Kcal KJ Tuk v g
Husí  364  1524  20
Vepřové   345  1444  21
Hovězí  283  1185  18
Jehněčí  220  921  13

Růst a vývin

Výška v kohoutku (cm) beranů 70-80* bahnic 60-70*

Živá hmotnost v dospělosti (kg) beranů 90-120* bahnic 60-85*

Živá hmotnost jehňat (kg) Jedináčci Dvojčata Trojčata
Při narození 4,5 3,5 2,5
Ve 100 dnech 35 30 25

Minimální přírůstek do 100 dnů (g/den) beránků 250 jehniček 200

Minimální ž. h. ve 100 dnech (kg) beránků 28 jehniček 25

Požadovaná ž. h. ve 100 dnech (kg) pl. beránků 40 pl. jehniček 35

Požadovaná ž. h. při zařazení do plemenitby (kg) pl. beránků 60 pl. jehniček 50

Charakteristika Romey March

Polojemnovlnné dlouhovlnné anglické plemeno s kombinovanou vlnařsko-masnou užitkovostí vyšlechtěné v hrabství Kent za přispění plemene leicester. Plemenná kniha založena v roce 1897. Je středního až většího tělesného rámce s dobře vyvinutou hrudí a pevnou kostrou. Hlava krátká, široká a bezrohá. Hřbet široký a rovný. Mulec a paznehty tmavé. Ovce jsou přizpůsobivé, snadno se aklimatizují a dobře snášejí vlhké klimatické podmínky. Jsou odolné proti nakažlivé hnilobě paznehtů, červivosti plic a zažívacího ústrojí. Vlna bílá, lesklá, sortiment BC-CD (27-35 µm). Rouno polouzavřené. Dají se s úspěchem chovat jak v nížinných, tak podhorských a mírnějších horských oblastech. Plemeno se vyznačuje velmi dobrými pastevními vlastnostmi. Vyhovuje mu oplůtkový i jiný způsob pastvy včetně celoročních pastevních systémů chovu. Dokáže zužitkovat téměř veškerou vyprodukovanou statkovou píci. Výkrm jehňat je zapotřebí ukončit do 35 kg živé hmotnosti (5 měsíců), při vyšší živé hmotnosti dochází již k nadměrnému ukládání podkožního i vnitřního tuku. Vyšší výskyt tukové tkáně u vykrmovaných jehňat lze eliminovat křížením s masnými plemeny. Mateřské vlastnosti a mléčná užitkovost jsou dobré. Jehnice lze při dobrém odchovu zapouštět již v deseti až dvanácti měsících věku o minimální hmotnosti 45 kg. Živá hmotnost bahnic 70-80 kg, beranů 100-120 kg. V ČR je chováno od první poloviny 90. let dvacátého století. Plemeno se podílelo na vzniku řady plemen na celém světě. Na Novém Zélandě má toto plemeno největší zastoupení v rámci všech chovaných ovcí.

Užitkovost

Plodnost na obahněnou ovci 160-170 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 280-350 g, roční stříž potní vlny bahnic 4,5-5,5 kg, beranů 5,5-7,0 kg, roční délka vlny 12 – 15 cm, výtěžnost vlny 55-60 %.