Marián Kaleta +420 721 430 947
Navštivte nás i na Facebooku   

Představení farmy

Rodinná farma

Naše rodinná farma se nachází v Českém Těšíně s pozemky obhospodařovanými po Těšínském Slezsku. Zabýváme se především chovem ovcí, koní a skotu, kde jsme zapojeni do kontroly užitkovosti a snažíme se o zlepšování mateřských a užitkových vlastností ovcí, genetického materiálu koní a užitkovosti krav bez tržní produkce mléka. Naší snahou a cílem je produkce kvalitních plemenných zvířat, ale taktéž produkci kvalitního masa. Naše farma je zapojena do ekologického hospodaření.

Proč si vybrat nás?

Populace českomoravského belgického koně se utvářela v Čechách a na Moravě ve specifických přírodních podmínkách v posledních cca 120 letech na bázi importů valonských (1880-1900), ardenských, ale hlavně belgických (1880-1930) hřebců a několika originálních belgických klisen. Až do druhé poloviny 19. století byl na území ČR chován převážně teplokrevný kůň. V druhé polovině 19. století se v Čechách a na Moravě vznikla potřeba hospodářsky využitelnějších typů koní a v krátkém čase se rozšířilo využití koní pro těžké práce v zemědělství, lesnictví a dopravě. Bylo realizováno převodné křížení na chladnokrevné klisny domácí provenience a cíleným šlechtěním postupně vznikla populace, splňující parametry samostatného plemene. V této době počet chladnokrevných hřebců (296) používaných k plemenitbě převyšoval dokonce i počet teplokrevných hřebců (260). I. světová válka se negativně odrazila i v populaci chladnokrevných koní. Jejich stav se poté začal opět zvyšovat. V roce 1924 působilo v zemském chovu 467 chladnokrevných hřebců, z toho 402 belgiků, jejichž dovoz končí r. 1924.